Bài thuyết trình : Tìm hiểu về bộ nhớ ảo

Bộ nhớ ảo (Virtual memory) : đó là một vùng không gian lưu trữ gần giống như bộ nhớ trong (RAM) nhưng lại được đặt trên đĩa cứng và khoản không gian này được cố định (không thể thay đổi địa chỉ vật lý của các ô nhớ trên HDD). | NHÓM 1: TRẦN ANH CHÂU HỒ MẠNH HÙNG TRẦN VĂN THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP: DCT1083 Nhóm I BÀI THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ TÌM HiỂU VỀ BỘ NHỚ ẢO Nhóm I BỘ NHỚ ẢO LÀ GÌ ? TẠI SAO PHẢI DÙNG BỘ NHỚ ẢO ? CÔNG DỤNG CỦA BỘ NHỚ ẢO CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NHỚ ẢO NHỮNG ƯU ĐiỂM VÀ NHƯỢC ĐiỂM CÁCH CÀI ĐẶT BỘ NHỚ ẢO Nhóm I VẤN ĐỀ 1: Bộ nhớ ảo là gì ? Bộ nhớ ảo (Virtual memory) : đó là một vùng không gian lưu trữ gần giống như bộ nhớ trong (RAM) nhưng lại được đặt trên đĩa cứng và khoản không gian này được cố định (không thể thay đổi địa chỉ vật lý của các ô nhớ trên HDD). Nhóm I VẤN ĐỀ 2: Tại sao cần phải dùng bộ nhớ ảo? Hầu hết những máy tính trước đây đều có khoảng 64-128MB RAM thừa để sử dụng cho CPU. Và dĩ nhiên, lượng RAM đó đều không đủ để chạy tất cả các chương trình mà người dùng muốn chúng chạy cùng lúc. Nhóm I Ví dụ, nếu bạn chạy hệ điều hành Windows, một chương trình e-mail, trình duyệt web (nhất là Mozilla Firefox) và một chương trình word cùng một lúc thì bộ | NHÓM 1: TRẦN ANH CHÂU HỒ MẠNH HÙNG TRẦN VĂN THÀNH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LỚP: DCT1083 Nhóm I BÀI THUYẾT TRÌNH CHỦ ĐỀ TÌM HiỂU VỀ BỘ NHỚ ẢO Nhóm I BỘ NHỚ ẢO LÀ GÌ ? TẠI SAO PHẢI DÙNG BỘ NHỚ ẢO ? CÔNG DỤNG CỦA BỘ NHỚ ẢO CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ NHỚ ẢO NHỮNG ƯU ĐiỂM VÀ NHƯỢC ĐiỂM CÁCH CÀI ĐẶT BỘ NHỚ ẢO Nhóm I VẤN ĐỀ 1: Bộ nhớ ảo là gì ? Bộ nhớ ảo (Virtual memory) : đó là một vùng không gian lưu trữ gần giống như bộ nhớ trong (RAM) nhưng lại được đặt trên đĩa cứng và khoản không gian này được cố định (không thể thay đổi địa chỉ vật lý của các ô nhớ trên HDD). Nhóm I VẤN ĐỀ 2: Tại sao cần phải dùng bộ nhớ ảo? Hầu hết những máy tính trước đây đều có khoảng 64-128MB RAM thừa để sử dụng cho CPU. Và dĩ nhiên, lượng RAM đó đều không đủ để chạy tất cả các chương trình mà người dùng muốn chúng chạy cùng lúc. Nhóm I Ví dụ, nếu bạn chạy hệ điều hành Windows, một chương trình e-mail, trình duyệt web (nhất là Mozilla Firefox) và một chương trình word cùng một lúc thì bộ nhớ RAM 64MB sẽ không thể đủ. ۩ Nhóm I VẤN ĐỀ 3: Công dụng của bộ nhớ ảo là gì? -Cho phép thực hiện cùng lúc nhiều tiến trình (process), mỗi tiến trình có một không gian định vị riêng. -Đơn giản hoá việc nạp chương trình vào bộ nhớ để thi hành nhờ một cơ chế được gọi là sự tái định địa chỉ (address relocation). Cơ chế này cho phép một chương trình có thể được thi hành khi nó nằm ở bất cứ vị trí nào trong bộ nhớ. Nhóm I VẤN ĐỀ 4: Cấu tạo của bộ nhớ ảo Bộ nhớ ảo bao gồm bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài được phân tích thành khối để có thể cung cấp cho mỗi chương trình một số khối cần thiết cho việc thực hiện chương trình đó. Nhóm I Sự khác nhau giữa bộ nhớ cache và bộ nhớ ảo : Đại lượng điển hình cho bộ nhớ cache và bộ nhớ ảo. So với bộ nhớ cache thì các tham số của bộ nhớ ảo tăng từ 10 đến lần Nhóm I Phân loại bộ nhớ ảo : Loại với khối có dung lượng cố định gọi là trang. Loại có chiều dài thay đổi gọi là đoạn. Nhóm I Câu hỏi 1: Một khối được đặt tại đâu trong bộ

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
165    5    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.