Tổng hợp một số thủ thuật của Windows XP

Khởi động lại máy, nhấn F8 khi máy đang boot, chọn Enable VGA Mode trong menu Windows Advanced Options. Khi vào được Windows, bạn hãy chạy Windows Product Activation lần nữa, nếu bạn Activate đươc Windows thì bỏ qua những tiếp tiếp theo.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    72    1    16-06-2024
28    83    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.