Học flash chỉ trong 30'

AS là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng trong Flash. AS giống như các ngôn ngữ khác như Javascript, C++,.nhưng bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học AS ( nếu có thì càng dễ hơn) | Giờ thứ 01 Làm quen với AS Your First Look at AS AS là một ngôn ngữ lập trình được xây dựng trong Flash. AS giống như các ngôn ngữ khác như Javascript C . nhưng bạn không cần biết các ngôn ngữ khác để học AS nếu có thì càng dễ hơn . Bắt đâu học AS thì chúng ta coi thử AS là gì làm được những gì và có quan hẹ gì với các chức năng khác của Flash. Trong bài này bạn sẽ tìm hiểu coi AS ra đời như thế nào xem cách viết AS làm sao tìm hiểu AS làm được những gì và sau sau cùng là xác định được nơi lưu trữ AS ở trong Flash. Đe đi sát nghĩa và tiện cho sau này mình sẽ không dịch một so từ ngữ ra tiếng việt như script movieclip . Script là gì AS là ngôn ngữ lập trình với các lệnh sai khiến Flash movie làm việc theo đúng những gì mình viết chỉ có mình viết sai chứ computer không làm sai . Phần nhiều thì AS chỉ làm việc trong môi trường của Flash tuy nhiên AS cũng có thể gửi lệnh cho browser hệ điều hành . Script có thể ngắn gọn vài chữ hay cũng có thể dài cả trăm trang. Script có thể được việt gộp lại một chổ hay cũng có thể viết rãi rác khắp nơi trong movie. Xuất xứ của AS AS rât giống ngôn ngữ C Java javascript . và được dựa trên tiêu chuẩn do ECMA European Computer Manufactuers Association lập ra gọi là ECMAScript. Nhiều người hiểu lầm rằng AS dựa trên Javascript nhưng thực chất cả 2 đều dựa trên ECMAScript. Lúc đầu viết script trong Flash rất đơn giản và cho tới Flash 4 mới đuợc phát triển nhưng cũng vẫn còn thô sơ với những vòng lặp và các điều kiện . Cho tới Flash 5 thì dân Flash mới có thể lập trình và gắn liền script với các yếu tố trong movie. . Sang tới Flash MX thì AS đã trở thành ngôn ngữ lập trình toàn diện với hơn 300 câu lệnh hàm . Nhận biêt AS AS đơn giản là những câu lệnh được viết bằng tiếng Anh vì lẽ này mà mình sẽ không dịch các tư tiếng Anh liên quan đến AS và một phần thì mình không giỏi thuật ngữ computer hay tiếng việt cho lắm và các phép tính và dấu câu. Ví dụ sau ActionScript on press gotoAndPlay my frame Bạn có thể giải nghĩa .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
208    7    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.