Chương 6: Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ

Ngân hàng thương mại là lọai hình doanh nghiệp có họat động chính là nhận tiền gửi và cho vay. Kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận. Bảng tổng kết tài sản của một NHTM Ghi rõ các tài sản có và tài sản nợ của NH Tài sản có: tất cả tài sản mà NH sở hữu. Tài sản nợ: tất cả những thứ mà NH nợ các hộ gia đình và doanh nghiệp khác | 9 20 2009 Chương 6 Lãi suất và cơ chế lan truyền tiền tệ Th. S Lê Thị Kim Dung Ngân hàng thương mại là lọai hình doanh nghiệp có họat động chính là nhận tiền gửi và cho vay. Kinh doanh tiền tệ vì mục đích lợi nhuận. Bảng tông kết tài sản của một NHTM Ghi rõ các tài sản có và tài sản nợ của NH - Tài sản có tất cả tài sản mà NH sở hữu. - Tài sản nợ tất cả những thứ mà NH nợ các hộ gia đình và doanh nghiệp khác 1 9 20 2009 Bảng tổng kết tài sản của một NHTM Tài sảncó tỷđồng Tài sảnnợ tỷđồng Tài sảndự trữ Dự trữ tại NHTW 60 29 Tiềngửicóthể phát hành séc 682 Dự trữ tiềnmặt Tài sản thanh khoản 2 Đầutư chứng khoán Cho vay 3 Tài sản có khác Tổng cộng 31 205 701 2271 293 3530 Tiềngửi tiết kiệm Tiềngửicókỳ hạn Tài sảnnợ khác 1 Tổng cộng 653 1155 1040 3530 Bảng tổng kết tài sản của một NHTM 1 Tài sản nợ khác những khoản có liên quan đến thị trường bán buôn về tiền gửi cho vay lẫn nhau giữa các NH va các tổ chưc tín dụng khác 2 Tài sản thanh khỏan các khỏan cho vay có thể chuyển đổi lập tức sang tiền mặt mà không có rủi ro. 3 Cho vay hầu hết để tài trợ chi phí m ua thiết bị và hàng tồn kho ngỏai ra là cho hộ gia đình vay mua săm tài sản lâu bền. Ngân hàng trung ương Bảng tổng kếttài sảncủamột NHTW Tài sảncó Tài sảnnợ ngàn tỷ ngàn tỷ Vàng và ngọai tệ 21 Tiềngiấy phát Chứng khóan nhà hành 288 1 nước 282 Tiềngửicủacác Tài sản có khác 50 NHtM 29 2 Cơ sở tiềntệ 317 3 Tài sảnnợ khác 36 4 Tổng cộng 353 Tổng cộng 353 5 2 9 20 2009 Ngân hàng trung ương 2 Tiên gửi của các NHTM chủ yêu là dự trữ băt buộc 4 Tài sản nợ khác các tài khoản nội tệ đang được giữ bởi các NHTW nước khác Chức năng của ngân hàng trung ương NHTW Quản lý các NHTM và các tổ chức tín dụng quản lý thị trường_tiên tệ thực thi chính sách tiên tệ quốc gia Thanh toán liên ngân hàng điêu hoà hoạt động của hệ thống ngân hàng hỗ trợ các ngân hàng khi gặp khó khăn tài chánh Chức năng của ngân hàng trung ương NHTW I Quản lý tỷ gjá hối đoái và dự trữ ngoại tệ quốc gia thương thuyêt liên quốc gia Vê các vấn

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.