Tài liệu về lạm phát

Lạm phát là tiến trình mức giá bình quân trong nền kinh tế tăng lên Giảm phát là tiến trình mức giá bình quân trong nền kinh tế giảm xuống Mức giá được đo bằng chỉ số phát vừa phải: khi mức giá tăng chậm. Giá trị thực của đồng tiền không thay đổi nhiều Lạm phát phi mã: tỷ lệ lạm phát lên đến hai hay ba con số. Tiền bị mất giá, dân chúng không muốn giữ | 5 25 2009 Câu hỏi thảo luận Tại sao lạm phát không tốt Nguyên nhân của lạm phát là gì Có thể làm gì khi có lạm phát Định nghĩa -ặí Lạm phát là tiên trình mức giá bình quân trong nền kinh tê tăng lên Giảm phát là tiến trình mức giá bình quân trong nền kinh tê giảm xuống Mức giá được đo bằng chỉ số giá 1 5 25 2009 Tỷ lệ lạm phát Tỉ lệ lạm phát là phần trăm thay đổi trong mức giá Mứcgiá - Mức giá nămhiệntại Nămtrước X 100 Tỷ lệ lạm phát Mứcgiá nămtrước Các cấp độ ạm phát Lạm phát vừa phải khi mức giá tăng chậm. Giá trị thực của đồng tiền không thay đổi nhiều Lạm phát phi mã tỷ lệ lạm phát lên đến hai hay ba con số. Tiền bị mất giá dân chúng không muốn giữ tiền. Siêu lạm phát tỷ lệ lạm phát vựơt qua ba con số ỹịr .- ỷị-r Lãi suất và lạm phát Lãi suất luôn biến động. Lãi suất danh nghĩa i lãi suất thực trả và nhận trong thị trường. Lãi suất thực tế r lãi suất danh nghĩa chuyển thành sau khi đã tính đến tác động của lạm phát. i r n tỉ lệ lạm phát dự báo 2 5 25 2009 Lạm phát được dự báo và lạm phát không được dự báo Lạm phát được dự báo tỉ lệ lạm phát đã được người ta dự báo đúng. I Lạm phát không được dự báo người ta ngạc nhiên với tỉ lệ lạm phát. Tỉ lệ lạm phát dự báo tỉ lệ mà người ta tin rằng mức giá bình quân sẽ tăng 1 Tác hại của lạm phát được dự báo Mặc dù có điêu chỉnh khi có lạm phát Lãi suất danh nghĩa . Thuế suất Các khỏan chuyển nhượng vẫn tồn tại vài chi phí Tác hại của lạm phát được dự báo . -ứ . -ứ -1 vẫn tồn tại vài chi phí Giày da Mọi người đến ngân hàng thường xuyên hơn để tránh giữ tiên quá nhiêu. chi phí thực đơn chi phí in các bảng thực đơn mới bảng giá và catalô mới chỉ phí bưu điện để phân phối chúng chi phí quảng cáo giá mới và_ chi phi cho việc đưa ra quyết định vê giá mới

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
173    306    2    19-06-2024
28    290    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.