Đề thi khảo sát chất lượng HKI- Lớp 11

Đây là đề thi học kì 1 lớp 11, môn toán. Một đề tổng hợp tất cả kiến thức toán lớp 11 của ban cơ bản A, đề đa dạng và có khả năng phân loại học sinh. | Đề thi khảo sát chất lượng học kì I – lớp 11 Năm học 2009-2010 Môn: Toán- Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài I: (3 điểm): 1. Giải phương trình: a. cos22x + cos2x =1; b. sin6x - cos4x = (sin4x + cos6x) 2. Cho phương trình: cos2x – (m+1)sinxcosx =1-m; a. Giải phương trình khi m=1; b. Tìm m để pt có nghiệm. Bài II: (1 điểm):Cho cấp số cộng ( un ) thoả mãn điều kiện: Tìm u1 và công sai d của cấp số cộng ( un ) Bài III: (3 điểm): 1. Từ các số: 0,1,2,3,4,5,6,7 . Có thể lập được: a. Bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau? b. Trong các chữ số đã lập ở câu a, có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ? 2. Tìm số hạng không chứa y trong khai triển nhị thức Niu-tơn sau: 15 với x,y>0. Bài IV: (3 điểm) Cho tam giác là trọng tâm tam giác là một điểm nằm ngoài mp(ABC).Mặt phẳng (α) qua A và song song với BC cắt SC,SB lần lượt tại M và N giao tuyến của mp (AMN) và mp (SAG); thiết diện tạo bởi mp (GMN) và hình chóp . Thiết diện đó là hình hình gì? ---------------------------------- Hết ----------------------------------- Thí sinh không được phép sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.