TRIẾT HỌC NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành và những sự thay đổi về chất và ngược lại. a. Khái niệm về lượng. Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng, quy mô, trình độ, nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật. | 1 TRIẾT HỌC NHỮNG QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành và những sự thay đổi về chất và ngược lại. a. Khái niệm về lượng. Lượng là phạm trù triết học dùng để chỉ tính quy định vốn có của sự vật về mặt số lượng quy mô trình độ nhịp điệu của sự vận động và phát triển cũng như các thuộc tính của sự vật. Lượng là cái khách quan vốn có của sự vật quy định sự vật ấy là nó. Lượng của sự vật không phụ thuộc vào ý chí ý thức của con người. Lượng của sự vật biểu thị kích thước dài hay ngắn số lượng nhiều hay ít quy mô lớn hay nhỏ trình độ cao hay thấp nhịp điệu nhanh hay chậm . bên cạnh đó có những lượng chỉ có thể biểu thị dưới dạng trừu tượng và khái quát có những lượng biểu thị yếu tố kết cấu bên trong của sự vật số lượng nguyên tử hợp thành nguyên tố hoá học có những lượng vạch ra yếu tố quy định bên ngoài của sự vật chiều dài chiều rộng chiều cao của sự vật . Sự phân biệt chất và lượng của sự vật chỉ mang tính tương đối. Điều này phụ thuộc vào từng mối quan hệ cụ thể xác định. Có những tính quy định trong mối quan hệ này là chất của sự vật song trong mối quan hệ khác lại biểu thị lượng của sự vật và ngược lại. Điều này cũng có nghĩa là dù số lượng cụ thể quy định thuần tuý về lượng song số lượng ấy cũng có tính quy định về chất của sự vật. b. Môi quan hệ giữa sự thay đổi về lượng và sự thay đổi về chất. Bất kỳ sự vật hiện tượng nào cũng là sự thống nhất giữa mặt chất và mặt lượng. Chúng tác động qua lại lẫn nhau. Trong sự vật quy định về lượng không bao giờ tồn tại nếu không có tính quy định về chất và ngược lại. Sự vật hiện tượng bao giờ cũng là thể thống nhất của 2 mặt đối lập về lượng và chất. Lượng nào chất ấy chất nào lượng ấy. không có chất lượng tồn tại tách rời nhau. Sự thống nhất giữa L-C được thể hiện trong giới hạn nhất định gọi là độ . Vậy độ là giới hạn trong đó sự thống nhất giữa lượng và chất . hay độ là giới hạn mà ở đó sự biến đổi về lượng nhưng không biến đổi về chất. sự vật nó còn là nó

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
18    96    2    15-06-2024
174    78    1    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.