THÔNG TƯ số 17/2005/TT-BXD

THÔNG TƯ Của Bộ Xây dựng số 17/2005/TT-BXD ngày 01 tháng 11 năm 2005 Hướng dẫn phương pháp lập và quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    82    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.