Giáo trình: Lập trình hợp ngữ

Máy tính ngày nay là máy tính số, thực chất là thiết bị điện tử thực hiện: Nhận thông tin vào đã dược số hóa. Xử lý thông tin theo dãy các lệnh nhớ sẵn bên trong. Đưa thông tin ra. Dãy các lệnh nhớ sẵn bên trong chính là các chương trình. Máy tính gồm hai phần phần cứng và phần mềm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.