Hệ điều hành Windows 2000 Server

Tham khảo sách 'hệ điều hành windows 2000 server', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | thiên lOn ghệ Software ty phát triển công nghệ tin h tâm đào tạo chuyên viên côn ê Thanh Nghị - Bách Kh mail thienlongcom@h .thiẹn r k yyTt trình đ ĐT 6280725 http tri er iá Win 2000 1 DUAN 0511 . Software Mở đầu. Wind cấp thiết của các c ứ g dụng Client Se dự t x hai hay Hà Nội 15 04 2003. từ nhu cầu ệ mới các s 2000 Server được luanấổ chức muốn có er những ứng d ng cạnh tranrrmạnh mẽ. bp đội hỏi nhiều dơn thuần là việc nối cẳc máy tính cá a các ứng dụng từ các máy lớn xuốũc ền tảng ổn định với z máy chủ c uốn có ệ cầ diện rộng với người sử dụn cận và phục v Vơi Windows ell in ấn cực hững g. ác với nhữ ă n are u hành mạng đa ghiệp uốn có ng sẽ cho phép họ xây nhiều hơn ünhân _g. Họ c bộ mạng ét cho cùng ng tin mà họ hữ riê tay của bạn. tệp và in ấn của của UNIX trên máy chủ tệp và nhanh W2KS cho p ỉ thông tin cũng như truy cập máy in và các thiết bị khác trên mạng đồng thời cung cấp nền tảng cơ sở hạ tầng ứng dụng cho phép bạn mua hoặc xây dựng các giải pháp nghiệp vụ. W2KS hỗ trợ hàng loạt các giải pháp nghiệp vụ then chốt của các hãng phần mềm nổi tiếng khác như Oracle thời nó là thành viên của họ các ứng dụng chủ tích hợp Microsoft BackOffice bao gồm hệ quản trị dữ liệu phân tán SQL Server Email Server quản trị các hệ thống phần cứng phần mềm trong mạng SMS hệ kết nối các máy tính lớn và máy Mini của IBM là SNA Server hệ quản lý các thông tin siêu văn bản -WebServer IIS ứng dụng chủ về bảo mật kiểm soát thông tin kinh doanh trực tuyến. g tin 3 DUÄN 0511 . Software N H Quản hành sau Những nhiệm vụ quể s Quản trị các k định k n mục ü vụ s 2K ặt ngày. c m ính sá ục nhóm. ời sử dụng ng có thể guyên cần à các công cụ quản trị rver bao gồm g và các cô rị bao gồ ỉn mục người i tạo và du rì các kh cho của M d s 2K-ông việc phải tiến àn dụng và khoản ruy ng việc của họ. c bảo mật. Hoạch định triển khai và áp đặt mỉ. ảo mật nhằm bảo vệ dữ liệu cũng như các tài nguyên dùng chung trên

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    434    2    20-06-2024
94    824    36    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.