Bài 4: Giao thức

Giao thức là những nguyên tắc và thủ tục giao tiếp. Trong mạng máy tính chúng được gọi là giao thức (protocol): Có nhiều giao thức, mỗi giao thức đều có ưu và nhược điểm riêng Một số giao thức hoạt động ở nhiều tầng OSI. Tầng nơi mà giao thức hoạt động sẽ mô tả chức năng của giao thức đó. Nhiều giao thức có thể hoạt động phối hợp với nhau, gọi là chồng giao thức Khoa Công Nghệ Thông Tin Nhập Môn Mạng Máy Tính Bài 4: Giao thức II. Hoạt động của giao thức Quá trình truyền dữ liệu được chia thành. | Khoa Công Nghệ Thông Tin Nhập Môn Mạng Máy Tính Bài 4 Giao thức I. Chức năng của giao thức Giao thức là những nguyên tắc và thủ tục giao tiếp. Trong mạng máy tính chúng được gọi là giao thức protocol Có nhiều giao thức mỗi giao thức đều có ưu và nhược điểm riêng Một số giao thức hoạt động ở nhiều tầng OSI. Tầng nơi mà giao thức hoạt động sẽ mô tả chức năng của giao thức đó. Nhiều giao thức có thể hoạt động phối hợp với nhau gọi là chồng giao thức Khoa Công Nghệ Thông Tin Nhập Môn Mạng Máy Tính Bài 4 Giao thức II. Hoạt động của giao thức Quá trình truyền dữ liệu được chia thành nhiều bước và được thực hiện theo trình tự nhất định. Máy tính gửi thực hiện các bước từ trên xuống máy tính nhận thực hiện các bước từ dưới lên. Để sao cho dữ liệu không bị thay đổi so với lúc được gửi. Ở máy tính gửi Chia dữ liệu thành từng phần nhỏ Thêm thông tin địa chỉ vào từng gói để máy tính đích có thể nhận được và sở hữu nó. Chuẩn bị dữ liệu và cho truyền thực sự qua card mạng Khoa Công Nghệ Thông Tin Nhập Môn Mạng Máy Tính Bài 4 Giao thức Ở máy tính nhận Lấy gói dữ liệu từ cáp qua card mạng Loại bỏ thông tin phụ do máy tính gửi thêm vào Sao chép dữ liệu vào bộ nhớ đệm Chuyển dữ liệu từ vùng đệm vào ứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.