Chống thư rác cho các doanh nghiệp nhỏ

Những kẻ phát tán thư rác (spam) ngày càng lọc lõi hơn trong việc quấy nhiễu và phá hoại công việc kinh doanh của bạn. Đã đến lúc cần phải có những hành động vạch mặt chúng và bảo vệ công ty của bạn khỏi những thủ đoạn phá hoại này. Những kẻ phát tán thư rác (spam) ngày càng lọc lõi hơn trong việc quấy nhiễu và phá hoại công việc kinh doanh của bạn. Đã đến lúc cần phải có những hành động vạch mặt chúng và bảo vệ công ty của bạn khỏi những thủ đoạn phá. | Chông thư rác cho các doanh nghiệp nhỏ Những kẻ phát tán thư rác spam ngày càng lọc lõi hơn trong việc quấy nhiễu và phá hoại công việc kinh doanh của bạn. Đã đến lúc cần phải có những hành động vạch mặt chúng và bảo vệ công ty của bạn khỏi những thủ đoạn phá hoại này. Những kẻ phát tán thư rác spam ngày càng lọc lõi hơn trong việc quấy nhiễu và phá hoại công việc kinh doanh của bạn. Đã đến lúc cần phải có những hành động vạch mặt chúng và bảo vệ công ty của bạn khỏi những thủ đoạn phá hoại này. Bảo mật thư điện tử e-mail ngày nay được các doanh nghiệp nhỏ đặc biệt quan tâm và lưu ý tới do hàng ngày họ phải đối mặt với spam virut và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến. Thư điện tử không mong muốn hay cách nói phổ biến hơn là thư rác hiện đang là nguyên nhân gây phiền hà nhất cho người sử dụng internet. Theo ước tính của Tập đoàn Nghiên cứu thị trường Radicati tại Palo Alto California Mỹ 45 email là spam gây tổn thất cho các công ty trên thế giới hàng năm khoảng 20 tỉ đô la do giảm hiệu quả sản xuất và tăng chi phí công nghệ. Nhu cầu loại bỏ spam và các loại thư giả mạo trực tuyến là tất yếu Spam và virut được coi là hai yếu tố hàng đầu trong các lỗi bảo mật hệ thống đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ SMBs - theo Tập đoàn Yankee hơn 80 SMBs là nạn nhân của các lỗi bảo mật hệ thống dẫn đến những tổn thất nặng nề trong kinh doanh sản xuất. Sau đây là 5 bước giúp bạn tạo lập một môi trường làm việc có hiệu quả hơn được bảo vệ tốt hơn tránh khỏi sự tấn công của spam và các thủ đoạn lừa đảo ngay cả khi không có hoặc đội ngũ cán bộ IT của công ty còn mỏng. chắn rằng mọi nhân viên của bạn nhận diện được các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến phishing. Đã đến lúc các nhân viên trong các doanh nghiệp quy mô nhỏ cần được đào tạo để nhận diện các thủ đoạn lừa đảo họ và nhận thức rằng những kẻ lừa đảo trực tuyến luôn rình rập lẩn quất đâu đó và rất nguy hiểm. Lừa đảo trực tuyến là hình thức lừa đảo công nghệ cao bằng cách sử dụng spam các tin nhắn quảng cáo và các websites nhằm .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    413    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.