Nguyên tắc trưng bày nội dung trong Web Thương mại điện tử (part 3)

Cấu trúc cửa hàng ảo. Cửa hàng/ siêu thị ảo được tạo nên bởi Đơn vị (Unit) và lề (Gutter). Các Đơn vị và lề được kết hợp với nhau thành một khung và được thể hiện bằng đường Grid. Khi sắp xếp các hạng mục và hàng hoá theo Grid, trang Web sẽ gọn gàng, dễ nhìn, dễ đọc và dễ dùng hơn. Đơn vị và Lề phụ thuộc vào vùng có thể nhìn được và banner quảng cáo. Vùng có thể nhìn được xác định khá phức tạp và tuỳ thuộc vào màn hình & trình duyệt của người. | Nguyên tăc trưng bày nội dung trong Web TMĐT part 3 Cấu trúc cửa hàng ảo. Cửa hàng siêu thị ảo được tạo nên bởi Đơn vị Unit và lề Gutter . Các Đơn vị và lề được kết hợp với nhau thành một khung và được thể hiện bằng đường Grid. Khi sắp xếp các hạng mục và hàng hoá theo Grid trang Web sẽ gọn gàng dễ nhìn dễ đọc và dễ dùng hơn. Đơn vị và Lề phụ thuộc vào vùng có thể nhìn được và banner quảng cáo. Vùng có thể nhìn được xác định khá phức tạp và tuỳ thuộc vào màn hình trình duyệt của người tiêu dùng còn kích cỡ banner quảng cáo cần căn theo kích cỡ chuẩn của IAB. Hầu hết các Website Việt Nam đều tự định nghĩa kích cỡ banner quảng cáo cho riêng mình điều này khiến họ khi muốn trở thành đại lý hay bán quảng cáo cho các Website lớn trên thế giới sẽ gặp rào cản về chuẩn banner trong trường hợp xấu nhất có thể phải thay đổi bố cục trang Web để phù hợp. Dưới đây là một số kích cỡ tiêu chuẩn của Banner do IAB đưa ra 300 x 250 IMU - Hình chữ nhật kích cỡ trung bình 250 x 250 IMU - Pop-Up vuông 240 x 400 IMU - Hình chữ nhật thẳng đứng 336 x 280 IMU - Hình chữ nhật lớn 180 x 150 IMU - Hình chữ nhật Chuẩn mới 300x100 IMU - 3 1 hình chữ nhật Đường Grid rất quan trọng trong thiết kế giao diện Web chúng giúp bạn tạo một trang Web dễ sử dụng đối với người dùng đồng thời cũng cho phép bạn quản lý nội dung tốt hơn. Tuy nhiên do yếu tố lịch sử rất nhiều Website vào thời kỳ đồ đá -số thời kỳ chưa có phát minh Grid chúng chưa được sử dụng để sắp xếp các thành tố của trang Web. Amazon cũng là một đại diện. Mặc dầu tôi đã cố gắng tính toán để đưa ra một hệ thống Grid cho Amazon nhưng tất cả nỗ lực đều không đạt kết quả như mong muốn. Trong minh hoạ tiếp theo tôi đặt một lớp Grid với 3 tổ hợp Grid dành cho 3 cột nội dung nằm trên giao diện của Amazon. Phương trình tính Grid như sau Vùng có thể thấy được X-1 Y Z Y X Số lượng các đơn vị Y Kích cỡ lề Z Kích cỡ đơn vị Đường Grid đề xuất trong Amazon như sau

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    121    3    13-07-2024
1    286    4    13-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.