Điện tử công xuất II P1

Ngắt điện bán dẫn - chọn linh kiện bán dẫn - Diod : chỉnh lưu ( + tần số thấp) phục hồi nhanh (fast recovery) làm việc ở tần số cao | Môn hoc ĐIỆN TỬ CÔNG SUAT II A THIET KE - ĐIỀU KHIEN - ỨNG DỤNG TAI liệu tham khAô - Power Electronics Converters Applications and Design NỀD MOHAN New York John Wiley 3 rd edition 2003 . - Electric drives Ion Boldea CRC 2nd edition 2005 - Modern Power Electronics and AC Drives Prentice Hall Englewood Cliffs N. J. 2003 - Đieu chỉnh Tự động Truyen động điện Bùi Quoc Khanh va một so tac gia khac NXB Khoa hoc Ky thuật Ha nôi in lan 2 2001 - Đieu khiển so đọng co điên Vu van Doanh NXB Khoa hoc Ky thuạt Ha nọi 1999 CHƯƠNG TRÌNH Chương một Các ngắt điện bán dẫn Tính chọn vá báo vệ - Mách lái ngát điện. Chương hai Bọ nguon mọt chiệu bán dán Các bọ nguon mọt chiệu điệu khiển phá Sơ đo khôi - phám vi ứng dung - Các bước thiết kế - Tính toán mách lọc Mách phát xung điệu khiệ n phá Hệ thông điệu khiệ n nhiều vọng. Cấp điện đọng ngát Sơ đọ khối - Kháọ sát cấp điện dung bọ biến đổi lọái Flybáck. -Mách điệu khiển. Chương ba Hệ thống điệu khiển đọng cơ mọt chiệu dung bọ biến đồi Các vấn đệ củá truyện đọng điện tư đọng dung bọ biến đọi Sơ đọ hệ thống chỉnh lứu đọng cơ vá các chế đọ lám việc - Giới thiệu bọ biến đọi đáọ chiệu vá truyện đọng điện đáọ chiệu quáy. Hệ thống dung bọ biến đọi áp mọt chiệu Chọppệr - Hệ thống điệu khiển đọng cơ chấp hánh mọt chiệu. HT điệu khiển đọng cơ bươc. Chương bộn Hệ thống điệu khiển đọng cơ xọáy chiệu dung bọ biến đọi Đác tính đọng cơ xọáy chiệu Phương trình đác tính cơ - sứ lám việc ơ nguọn khọng hình sin. Điệu chỉnh áp đọng cơ xọáy chiệu sơ đọ khơi đọng đọng cơ KĐB. Điệu chỉnh tán sọ đọng cơ xọáy chiệu các nguyện tác tháy đọi điện áp hán chế sóng hái - sơ đọ điệu khiển nghịch lứu nguọn áp - sơ đọ điệu khiển biến tán V F . Điệu khiển vệctọ. Điệu khiển đọng cơ đọng bọ. Trang 1 chuong Dàn bai Điện tử cong suất II A Chương năm Bộ nguồn xoay chiều bán dẫn Nguồn tán so cồng nghiềp Nguyền ly ổn áp AC vá UPS. Nguồn tán so cao vá giá nhiềt cám ứng nguyền tác giá nhiềt cám ứng - nghịch lưu nồi tiềp - nghịch lứu song song . Các bồ nguồn tán so

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.