Maya - Envelope

Như chúng ta đã nói ở phần trên, Envelope sẽ được sinh ra tại mỗi link ngay khi chúng ta gán hệ xương vào cho mesh (attach to node). Envelope có hình dạng giống như một cái lồng hình bầu dục. Cái lồng Envelope có hai lớp, trong (Inner ) và ngoài (Outer), hình bầu dục. Trên mỗi lớp này có những vòng tròn cắt ngang, những đường này gọi là Cross Section. Trên mỗi đường CrossSection này lại có những điểm điều khiển hình dạng của chúng gọi là Control Point. Dưới đây là hình tiêu biểu của một. | ENVELOPE Như chúng ta đã nói ở phần trên Envelope sẽ được sinh ra tại mỗi link ngay khi chúng ta gán hệ xương vào cho mesh attach to node . Envelope có hình dạng giống như một cái lồng hình bầu dục. Cái lồng Envelope có hai lớp trong Inner và ngoài Outer hình bầu dục. Trên mỗi lớp này có những vòng tròn cắt ngang những đường này gọi là Cross Section. Trên mỗi đường CrossSection này lại có những điểm điều khiển hình dạng của chúng gọi là Control Point. Dưới đây là hình tiêu biểu của một Envelope Envelope được dùng để xác định những điểm nào bị ảnh hường bởi link của Envelope đó vàmức độ ảnh hưởng là bao nhiêu. Những qui luật cơ bản như sau 1. Bất kỳ điểm nào nằm trọn trong lồng inner thì sẽ chịu ảnh hưởng 100 của link đó có màu đỏ . 2. Điểm nào nằm ngoài lồng Outer thì sẽ không chịu ảng hưởng gì của Link đó. không hiển thị 3. Điểm nào nằm giữa lồng Inner và Outer sẽ chịu ảnh hưởng khoảng từ 100 giảm xuống đến 0 . chuyển từ vàng sang nâu đậm 4. Những điểm nào nằm trong vùng ảnh hưởng của nhiều Envelope thì sẽ chịu ảnh hưởng của tất cả các link của các Envelope đó. Khả năng kết hợp ảnh hưởng của nhiều Envelope lên một điểm làm cho các chỗ nối giữa các link sẽ mềm mại hơn. Như vậy nhờ điều khiển hình dạng của các Envelope ta có thể quyết định xem điểm nào ảnh hưởng bởi link nào và ảnh hưởng bao nhiêu. Công việc chính để điều khiển ảnh hưởng của hệ xương lên mesh là điều chỉnh hình dạng của Envelope. Chúng ta có thể chỉnh sửa hình dạng của các Envelope bằng các công cụ sau đây 1. Envelope cũng như một lồng làm bằng các đường line với các điểm là các control point nên chúng ta có thể dùng các công cụ transform như Move Rotate Scale cho các điểm control point các Cross Section. 2. Thay đổi kích thước của toàn bộ Envelope bằng cách thay đổi bán kính của Inner Outer. Thay đổi mức độ Envelope ăn lên cha parent hay xuống con child của nó. 3. Thêm Insert Cross Section vào chỗ thích hợp rồi chỉnh hình dạng của Cross Section này. Envelope có 2 loại Deformable và Rigid. 1. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
27    86    2    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.