Maya - Diễn hoạt nhân vật với Progressive Morphing

Khái niệm Progressive Morphing. Trong những phiên bản MAX trước đây , bạn sử dụng phép biến đổi Morph bằng cách một vật đích biến hình cho mỗi kênh chuyển động và diễn hoạt level của một số kênh để tạo ra hiệu ứng cuối cùng. Phương pháp tuyến tính này cũng có những giới hạn riêng. Progressive Morphing cho phép bạn tạo nhiều vật đích biến hình trong mỗi kênh. có nghĩa là bạn có thể morph từ vật thể nguồn tới vật thể đích qua nhiều đối tượng trung gian. Con đường từ điểm A tới điểm B sẽ. | Diễn hoạt nhân vật với Progressive Morphing I-Khái niệm Progressive Morphing. Trong những phiên bản MAX trước đây bạn sử dụng phép biến đổi Morph bằng cách một vật đích biến hình cho mỗi kênh chuyển động và diễn hoạt level của một số kênh để tạo ra hiệu ứng cuối cùng. Phương pháp tuyến tính này cũng có những giới hạn riêng. Progressive Morphing cho phép bạn tạo nhiều vật đích biến hình trong mỗi kênh. có nghĩa là bạn có thể morph từ vật thể nguồn tới vật thể đích qua nhiều đối tượng trung gian. Con đường từ điểm A tới điểm B sẽ đi qua tất cả các vật thể trung gian của bạn. Do đó kết quả của phép Morph sẽ tạo ra những chuyển động mềm mại hơn và công việc tạo morph sẽ đơn giản hơn. II-Khả năng của Progressive Morphing. Progressive Morphing thay đổi Morpher Modifier bằng cách bỏ qua tính tuyến tính. Thay vào đó nó nội suy trong một dẫy các đối tượng để chỉ ra đối tượng dụ sử dụng Progressive Morphing để đóng một mí mắt của một nhân vật. Nếu theo cách thông thường mí mắt sẽ morph từ vị trí mở tới vị trí đóng theo một đường thẳng và sẽ cắt qua phần mắt . Bạn có thể thêm vào một tránh điều này xẩy ra bằng cách thêm vào giữa một kênh hoạt cảnh độc lập nhưng cách này có vẻ phản trực giác. Với Progressive Morpher bạn có thể thêm vào giữa 2 đối tượng morph những đối tượng trung gian trên cùng kênh chuyển động. III-Diễn hoạt một nhân vật với Progress Morphing Khởi tạo 3ds max. Mở file . Đây là một cảnh với đầu của một chú cún có đôi tai dài tại 3 vị trí khác nhau. Bạn sẽ sử dụng chúng trong cùng một kênh Morpher Modifier để diễn hoạt đôi tai từ vị trí cụp sang vị trí cao. Chọn chiếc đầu nằm độc lập to nhất và áp một phép biến đổi Morpher. Trong bảng tham số Channel Parameters chọn Pick Object from Scene. Trong Khung nhìn phối cảnh chọn chiếc đầu với tai cụp Ears Down . Không cần thay đổi kênh chọn tiếp Pick Object from Scene và chọn chiêc đầu với đôi tai nằm ngang Ears Flat . Nhận thấy rằng kênh chuyển động đã có tên là Ears Down trùng với tên của đối tượng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.