Vẽ chai nước hoa với Photoshop CS 8.0

Bài tập được biên soạn trên nền Photoshop CS (). Về mặt kỹ thuật nếu dùng các phiên bản cũ hay mới hơn như: Photoshop , , CS 2 () không ảnh hưởng nhiều đến việc thực tập. Bài tập này, hướng dẫn các bạn vẽ chai nước hoa như hình dưới: Các bước thực hiện như sau: Chọn Start All Program Adobe Photoshop CS khởi động chương trình làm việc của Photoshop. | VẼ CHAI NƯỚC HOA VỚI PHOTOSHOP CS Độ khó 3 10 Bài tập được biên soạn trên nền Photoshop CS . Về mặt kỹ thuật nếu dùng các phiên bản cũ hay mới hơn như Photoshop CS 2 . không ảnh hưởng nhiều đến việc thực tập. Bài tập này hướng dẫn các bạn vẽ chai nước hoa như hình dưới Các bước thực hiện như sau Chọn Start All Program Adobe Photoshop CS khởi động chương trình làm việc của Photoshop. Màn hình Photoshop CS xuất hiện bb ĩ K 10451048775493889041 1990-2003 Adobe Systems Incorporated. AU rights reserved Adobe the Adobe logo and Photoshop are either register çd trademarks or trademarks or Adobe Systems Incorporated in the Unỉed States and or other countries Version Scanning far presets rhomasKnoU Seetharaman Narayanan RusseÄ Wiliams Anthew Cover. Scott Byer Marc Pawhoer Cris Rys Sau Tam Stephanie Schaefer Dave Howe. Sandra Alves. Jce Ault Vinod Balakrishrian Jeff Chien Chris Cox Alan Erickson Paul Ferguson Todor Georgtev Jerry Harns Edward Xandrot Sarah Kong Tai Luxon John Penn I John Peterson Tom Pinkerton Tom Ruark Del Schneider John Worthington Michael Scar font Shig Ûhira Jackja L incoln-Owyang Kelly Davis Mark Kawano Dave Rail Gregg Wfensky Scott Cohen Rick Wuf f Kewi Connor Karen Gadthier Trên thanh trình đơn chọn File New. Hộp thoại New xuất hiện nhập vào tên khung Name nuochoa1 các thông số còn lại nhập như hình nhấp OK. Nhấn tổ hợp phím Ctrl K nhấn Ctrl 6 mở hộp thoại Guides Grid Slices trong khung Guides chọn thông số Color Light Gray Style Dashed Lines nhấp OK. Nhấn phím D để chọn màu mặc định màu đen cho ô foreground màu trắng cho ô background. Nhấn tổ hợp phím Alt Delete tô màu đen cho nền. Trên bảng Layers nhấp nút Create a new layer tạo ra 1 layer mới layer mới được tạo ra với tên mặc định là Layer 1 nhấp đúp tên layer này đổi tên thành Thanchai

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.