Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Dịch vụ ăn uống) | Thủ tục Cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch (Dịch vụ ăn uống) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở VH, TT & DL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nộp tại Bộ một cửa Sở VH, TT & DL. Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 2. Đối với cơ quan thụ lý hồ sơ: Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VH, TT & DL kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hoàn thiện và nộp lại hồ sơ. Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Nghiệp vụ Du lịch thụ lý, xem xét cấp phép cho người tổ chức, cá nhân đề nghị, trường hợp từ chối thì phải trả lời cho người đề nghị bằng văn bản, nêu rõ lý do. Bước 3: Phòng NVDL trả kết quả giải quyết hồ sơ cho Bộ phận một cửa để giao kết quả đảm bảo đúng thời gian hẹn trả. Thời gian tiếp nhận và gia trả: - Từ thứ 2 đến thứ 7(trừ ngày lễ và chủ nhật) + Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 + Buổi chiều: chiều từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; (Bản chính) 2. Biểu điểm thẩm định cơ sở ăn uống đạt chuẩn do đơn vị tự chấm; (Bản sao) 3. Bảng thông tin về cơ sở ăn uống; (Bản sao) 4. Danh sách nhân sự làm việc tại cơ sở ăn uống (Bản sao) 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao) 6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (Bản sao) 7. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu, thuốc lá (nếu có) (Bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: - Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. - Đối với kinh doanh rượu phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh rượu. - Đối với kinh doanh kính thuốc phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh kính thuốc. - Đối với cơ sở mua sắm: + Diện tích >= 50 m2 + Nhà vệ sinh khép kín - Đối với cơ sở ăn uống: + Diện tích >= 100 m=2 Căn cứ pháp lý: - Luật Du lịch, số 44/2005/QH11, ngày 14/06/2005 - Quyết định số 41/2006/QĐ-BYT ngày 09/3/2006 của Bộ Y tế về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao. - Thông tư số 12/1999/TT-BTM ngày 19/5/1999 của Bộ Thương Mại (nay là Bộ Công thương. - Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ Y tế. - Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2008. - Quyết định 2979/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. -Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại Sở VH, TT & DL

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    108    5    20-06-2024
14    96    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.