Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội | Thủ tục Công nhận Ban vận động thành lập Hội ( Liên đoàn, Hiệp hội) Thể dục Thể thao có phạm vị hoạt động trong tỉnh Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức: Bước 1: Tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định mục 7 của biểu mẫu này. Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa Thể thao và du lịch. Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thụ lý TTHC: Bước 1: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện để nộp lại. Nếu đầy đủ hồ sơ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả. Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7 ) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Bước 2: Chuyên phòng chuyên môn thẩm định Bước 3: Trả kết quả Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở VHTT&DL Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình về việc xin Công nhận Ban vận động thành lập Hội (Bản chính) 2. Danh sách Ban vận động (Bản chính) 3. Chương trình , Kế hoạch Ban vận động (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: Luật số: 77/2006/QH11 của Quốc hội Nước CHXHCNVN khoá XI kỳ họp thứ 10 ban hành Luật Thể dục, Thể thao Nghị định số: 185/2007/NĐ-CP ngày Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thông tư liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 6 tháng 6 năm 2008 của Bộ VHTTDL và Bộ Nội Vụ về việc Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở VHTTDL thuộc UBND cấp tỉnh , phòng VHTT thuộc UBND cấp huyện.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    210    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.