Thủ tục Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa | Thủ tục Công nhận danh hiệu cơ quan Văn hóa, đơn vị văn hóa Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở VH, TT & DL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và nộp tại Bộ một cửa Sở VH, TT & DL. Bước 2: Nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. 2. Đối với cơ quan thụ lý hồ sơ: Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở VH, TT & DL kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ. Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn để hoàn thiện và nộp lại hồ sơ. Bước 2: Chuyển hồ sơ cho phòng Xây dựng nếp sống văn hóa thụ lý, Bước 3: Trả kết quả. Thời gian tiếp nhận và gia trả: - Từ thứ 2 đến thứ 7(trừ ngày lễ và chủ nhật) + Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h00 + Buổi chiều: chiều từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Thành phần hồ sơ: 1. Biên bản họp đánh giá của Ban vận động xây dựng "cơ quan, đơn vị văn hóa (Bản chính) 2. Bản điểm tự chấm của đơn vị theo hướng dẫn CV 675/VHTT-VHCS ngày 13/09/2006 (Bản chính) 3. Báo cáo kết quả quá trình 2 năm triển khai xây dựng "Cơ quan, đơn vị văn hóa " đối với đơn vị dè nghị công nhận mới (Bản chính) 4. Báo cáo kết quả 3 năm giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa đối với đơn vị đề nghị công nhận lại (Bản chính) 5. Công văn đề nghị công nhận, công nhận lại danh hiệu cơ quan, đơn vị văn hóa của thủ trưởng cơ quan, đơn vị ( (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 07 ngày (ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch)) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Là cơ quan đơn vị đã ký xây dựng Cơ quan đơn vị văn hóa có thời gian xây dựng từ 2 năm trở lên Thực hiện đạt 7 tiêu chuẩn xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa có tổng số điểm từ 180 điểm trở lên và các tiêu chuẩn đều có số điểm trung bình trở lên so với quy định Căn cứ pháp lý: - Quyết đinh số 227/2006/QĐ-TTg ngày 11/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ cuộc vận động phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới" - Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành quy chế công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa, Làng văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa", ken thưởng "Xã, phường, thị trấn văn hóa" - Thông tư liên tịch số 01/2006/TTLT-MTTQVN-BVHTT ngày 23/6/2006 hướng dẫn phối hợp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư" giữa UBTƯMTTQVN với Bọ Văn hóa Thông tin - Công văn số 3031/UBND-VH ngày 21/8/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phân cấp công nhận danh hiệu đơn vị văn hóa. - Công văn số 675/VHTT-VHCS ngày 13/9/2006 của Sở Văn hóa Thông tin về hướng dẫn bình chọn và công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, làng, thông, bản, tổ dân phố văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
105    192    3    15-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.