Thủ tục Giám định lại bệnh tật

Thủ tục Giám định lại bệnh tật (bệnh binh) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Tên đơn vị: Giám định y khoa Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 | Thủ tục Giám định lại bệnh tật (bệnh binh) Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Trung tâm Giám định y khoa Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân: Bước 1: Hoàn thiện hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại mục 7 biểu này. Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Giám định y khoa (Số 08 Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Tp Huế) - Xuất trình Chứng minh thư nhân dân - Đối tượng Giám định phải có mặt trong thời gian khám và trong phiên trình Hội đồng - Các mẫu đơn lấy Sở Lao động Thương binh và xã hội Bước 3: Nhận kết quả sau 60 ngày làm việc 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Cán bộ Trung tâm Giám định y khoa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ . Trường hợp hồ sơ đã đày đủ, hợp lệ thị nhận hồ sơ và ghi phiếu hẹn trả Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7 ) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn thụ lý Bước 3: Tổ chức khám, giám định Bước 4: Trình Hội đồng Giám định y khoa xem xét,quyết định Bước 5: Trả kết quả tại Trung tâm Giám định y khoa (Số 08 Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Tp Huế) Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Tiếp nhận và giao trả hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Giám định y khoa (Số 08 Ngô Quyền-Vĩnh Ninh-Tp Huế) Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin giám định lại bệnh tật của bệnh binh có xác nhận của UBND xã ,phường,xác nhận của phòng lao động thương binh & xã hội quận,huyện về diễn biến của bênh tật,mức đọ và khả năng tự phục vụ (Bản chính) 2. Giấy chứng nhận bệnh binh(mang theo khi đi giám định (Bản chính) 3. Quyết định phục viên,xuất ngũ(nếu có) (Bản chính) 4. Trích lục hồ sơ bệnh binh (Bản chính) 5. Giấy ra viện do lãnh đạo bệnh viện từ quận,huyện trở lên kí tên,đóng dấu (Bản chính) 6. Giấy giới thiệu giám định lại bệnh tật do Giám đốc Sở LĐ-TB & XH kí tên,đóng dấu (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 60 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Lệ phí Giám định y khoa: Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT,ngày 17/5/2006 của Bộ Y tế về việc quy định chức năng,nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định y khoa tỉnh,thành phố trực thuộc TW. Thông tư số 18/2000/BYT, ngày 17/10/2000 Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn về hồ sơ và quy trình giám định y khoa cho người lao động tham gia Bảo hiểm xã hội. Thông Tư số 377/TTLB ngày 21/3/1977 của Liên bộ Lao động TBXH-Y tế về việc kiện toàn hệ thống tổ chức GĐYK ở địa phương. Quyết định số 567/QĐ-UB ngày 02/02/2005 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc kiện toàn Hội đồng Giám định y khoa tỉnh - Quyết định số: 1924/QĐ-UBND,ngày 21 tháng 8 năm 2006 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Giám định y khoa tỉnh.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    167    1    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.