Thủ tục Giấy phép nghiên cứu văn hóa

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Giấy phép nghiên cứu văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức | Thủ tục Giấy phép nghiên cứu văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư tại nước ngoài Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở VHTTDL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức, cá nhân: Bước 1: Tổ chức, cá nhân muốn cấp giấy phép nghiên cứu văn hoá phi vật thể phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế. Bước 2: Sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức hoặc cá nhân đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bước 1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Thời gian nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h00 đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 17h00 Bước 2 : Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. Bước 3 : Sau 5 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Thời gian trả hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h00 đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 17h00 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thành phần hồ sơ: 1. Đơn xin nghiên cứu (Bản chính) 2. Đề cương chi tiết (Bản chính) 3. Giấy giới thiệu của cơ quan công tác (Bản chính) 4. Thỏa thuận phía đối tác Việt Nam tham gia nghiên cứu (nếu có) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: 05 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
78    88    1    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.