Thủ tục Thẩm định hồ sơ dự án

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Thẩm định hồ sơ dự án đến lĩnh vực Thể dục thể thao | Thủ tục Thẩm định hồ sơ dự án đến lĩnh vực Thể dục thể thao Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở Văn hóa Thể thao và du lịch Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với cá nhân, tổ chức: Bước 1: Tổ chức, cá nhân tổ chức thì hoàn thiện hồ sơ theo quy định Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hóa Thể thao và du lịch. Bước 3: Nhận kết quả 2. Đối với cơ quan thụ lý TTHC: Bước 1: Cán bộ một cửa kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện để nộp lại. Nếu đầy đủ hồ sơ thì nhận và ghi phiếu hẹn trả. Thời gian nhận hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7 ) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Bước 2: Chuyên phòng chuyên môn thẩm định Bước 3: Trả kết quả Thời gian trả hồ sơ: (thứ 2 đến sáng thứ 7) Sáng: từ 7h30 đến 11h Chiều: từ 14h đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Văn phòng Sở VHTT&DL Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình về việc Thẩm định hồ sơ dự án (Bản chính) 2. Hồ sơ bản vẽ (nếu có) (Bản chính) 3. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có) (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 07 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: Nghị định Chính phủ số: 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ Quyết định số 2989/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh về việc phân công phân cấp giải quyết một số vấn đề trong công tác quy hoạch đầu tư. Luật Xây dựng ngày

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
68    90    2    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.