Thủ tục Tổ chức lễ hội lần đầu

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Tổ chức lễ hội lần đầu | Thủ tục Tổ chức lễ hội lần đầu Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với tổ chức: - Bước 1: Tổ chức muốn cấp giấy phép tổ chức lễ hội lần đầu phải gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế. - Bước 2: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tổ chức đến nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng: từ 7h30 đến 10h30 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 Thời gian trả kết quả: - Bước 2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. - Bước 3: Chuyển hồ sơ lên Ủy ban Nhân dan tỉnh - Bước 4: Sau 30 ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy phép cho tổ chức, cá nhân. Vào các ngày thứ 2, 3, 4, 5, 6 và đến sáng thứ 7 hàng tuần. Sáng: từ 7h30 đến 10h30 Chiều: từ 13h30 đến 16h30 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thừa Thiên Huế Thành phần hồ sơ: 1. Tờ trình xin phép mở lễ hội của cơ quan tổ chức (Bản chính) 2. Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội (Bản chính) 3. Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội (Bản chính) 4. Danh sách ban tổ chức lễ hội (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 1 bộ Thời hạn giải quyết: 30 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: Không Căn cứ pháp lý: Quy chế tổ chức lễ hội của Bộ VHTT ban hành kèm theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    257    6    20-06-2024
9    310    1    20-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.