Thủ tục Xếp hạng Bảo tàng

Thủ tục hành chính của sở y tế, Thủ tục Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh | Thủ tục Xếp hạng Bảo tàng hạng II đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả Sở VHTTDL Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Đối với bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân: B1:- Bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân phải gửi đơn kèm hồ sơ tại mục 7 (nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP. Sở VHTTDL Thừa Thiên Huế (Số 8 Lý Thường Kiệt, Tp. Huế). B2: Sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của VP UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: - B1: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp làm hoàn chỉnh theo quy định. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp. - B2: Chuyển phòng chuyên môn xử lý hồ sơ. - B3: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định. - B4: UBND tỉnh quyết định xếp hạng II cho bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân. Thời gian nhận và trả hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần: Sáng từ 7h00 đến 11h30 Chiều từ 13h30 đến 17h00 Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở VHTTDL Thành phần hồ sơ: 1. Đơn đề nghị xếp hạng II cho bảo tàng cấp tỉnh, bảo tàng tư nhân (Bản chính) 2. Hồ sơ bảo tàng (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 02 bộ Thời hạn giải quyết: 30 ngày(không kể thời gian giải quyết của UBND tỉnh) ngày () Phí, lệ phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản Văn hóa.

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    91    1    16-06-2024
45    79    2    16-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.