21 sai lầm chết người với lập trình PHP

Bài viết này dành cho những lập trình viên PHP quan tâm đến việc tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng PHP. Người đọc phải biết các cú pháp của PHP, và nên biết công dụng của các hàm trong PHP. | PHP programming dynamic web for ewreybody 21 Fatal errors in programming with PHP - Collect from writting of Sterling Hughes Bài viết này dành cho những lập trình viên PHP quan tâm đến việc tránh những lỗi thường gặp khi sử dụng PHP. Người đọc phải biết các cú pháp của PHP và nên biết công dụng của các hàm trong PHP. Một trong những điểm mạnh nhất của PHP vô tình trở thành một trong những điểm yếu nhất của nó tính dễ sử dụng. Nhiếu người chọn PHP vì tính dễ sử dụng đã không nhận ra rằng sử dụng đúng PHP còn khó hơn các ngôn ngữ khác. Trong loạt bài này sẽ lần lượt nêu ra 21 lỗi từ những sai lầm giáo khoa làm script trở nên chậm và khó quản lí đến những sai lầm chết người - có thể xem là nguồn gốc của những sai lầm sơ đẳng. PHẦN 1 7 LỖI GIÁO KHOA 21. Sử dụng printf không thích hợp Hàm printf dùng để in dữ liệu có định dạng Nó có thể được dùng thí dụ khi bạn một in một số kiểu double với 2 số lẻ hoặc trong bất kì tình huống nào bạn muốn thay đổi định dạng trước khi in. Thi du dudi dây minh theo y muon hoạ cách dùng đúng của printf định dạng số Pi với độ chính xác Ma lênh PHP The printf printf printf three faces of n Pi is .2f n br n M_PI Pi is also .3f n br n M_PI Pi is also .4f n br n M_PI Chú ý. Tôi đã từng gặp những người sợ dùng printf thay vào đó lại dùng những hàm định dạng tự viết dài đến 30- 40 dòng trong đi một câu printf có thể làm mọi thứ anh ta mo ng mu ốn. Nhiếu lập trình viên dùng sai printf in các biến các giá trị trả về của hàm hoặc thỉnh thoảng chỉ là dữ liệu thông thường. Thường xảy ra trong hai tình huống Câu lệnh print thích hợp hơn Hiển thị giá trị trả về của một hàm 1. Khi nào print thích hợp hơn Các lập trình viên thường sử dụng printf trong khi chỉ print là đủ. Xét thí dụ sau name Nguyen Anh Khoa nghenghiep Sinh vien diachi Phong - KTX - DHSP Dong Thap email khoa_computer2004@ printf Ten cua tui la s n br n Hien dang la s s n br n Lien he voi toi qua Email s n br n name nghenghiep diachi email Hàm print có thể dùng thay cho .

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
110    384    3    19-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.