Chữa gai cột sống nhờ hạt đười ươi

Đây là chuyện có thật đã cứu nhiều bệnh nhân tuyệt vọng. Tôi có một ông bạn già bị bệnh gai cột sống, đau đớn lắm. bác sĩ lắc đầu không chữa được nữa, ông coi như vô phương khỏi bệnh. Tình cờ một hôm ông nói chuyện này với một người bạn ở VN.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU