Chữa chứng uất bằng đông y

Uất là tên chung cho loại bệnh chứng có nguyên nhân là tính khí uất kết làm cho khí cơ uất trệ, rồi lần lượt đến thấp, đờm, nhiệt, huyết, thực uất.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU