Kinh tế học: Các định nghĩa

Trong các sách giáo khoa giới thiệu về kinh tế học, ta có thể tìm thấy cách định nghĩa truyền thống như sau: "Kinh tế học là môn học nghiên cứu cách phân bổ một cách hiệu quả nhất những nguồn lực khan hiếm cho những mục tiêu thay thế lẫn nhau". | Eugene Fama là nhà tiên phong trong lĩnh vực này đã mô tả thị trường hiệu quả theo dạng yếu, dạng vừa và dạng mạnh. Thử xem trường hợp công ty Bibica (Mã số cổ phiếu trên thị trường là BBC). Công ty này đang thua lỗ và giá cổ phiếu của họ đang giảm. Theo giả thuyết của Fama, trong một thị trường hiệu quả dạng yếu, giá hiện hành của cổ phiếu phản ánh đầy đủ những thông tin về giá trong quá khứ. Do đó, giá cổ phiếu của Bibica đã không giảm ngay lập tức khi những thua lỗ tài chính được công bố. Theo dạng hiệu quả thứ hai của thị trường, giá hiện hành phản ánh tất cả những thông tin được công bố, như thông tin từ báo cáo tài chính và trên các phương tiện truyền thông, thì giá cổ phiếu BBC sẽ giảm khi những tin xấu được công khai. Trong một thị trường hiệu quả dạng mạnh, giá hiện hành phản ánh toàn bộ những thông tin công khai lẫn thông tin nội bộ. Trong điều kiện như vậy, giá cổ phiếu BBC hẳn đã giảm trong quá trình công ty bị thua lỗ, bất kể thông tin về sự thua lỗ này đã được công bố hay không.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.