STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Staphylococcus là lọai cầu khuẩn, bao gồm cả giống hiếu khí (Micrococcus, Planococcus và Deinococcus), giống kị khí tuỳ nghi (Staphylococcus, Stomacoccus, Streptococcus, Leuconostos, Pedio coccus, Aerococcus và Gemella) và giống kị khí (Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus, Coprococcus và Sarcina) | Nhóm 2: Staphylococcus aureus quan về Staphylococcus Staphylococcus là lọai cầu khuẩn, bao gồm cả giống hiếu khí (Micrococcus, Planococcus và Deinococcus), giống kị khí tuỳ nghi (Staphylococcus, Stomacoccus, Streptococcus, Leuconostos, Pedio coccus, Aerococcus và Gemella) và giống kị khí (Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus, Coprococcus và Sarcina) o Giới: Prokaryote o Phân loại: Firmicute o Lớp: Firmibacteria o Họ: Micrococceae o Giống: Staphylococcus loại của vi khuẩn Staphylococcus như sau: Hiện nay có 32 loài Staphylococcus. Hàm lượng G+C trong giống từ 30-39 mol%. Một vài loài khác hiện nay đang được nghiên cứu. Có thể chia Staphylococcus thành 3 nhóm: - Nhóm cho phản ứng coagulase dương tính. - Nhóm cho phản ứng coagulase âm tính và nhạy với Nobovicine. - Nhóm cho phản ứng coagulase âm tính và kháng với Nobovicine. Trong số các loài Staphylococcus thì Staphylococcus aureus là loài thường gặp nhất,chúng thuộc nhóm phản ứng coagulase dương Staphylococcus có nguồn gốc từ tiếng latinh staphylo (chùm nho) và coccus (hạt). Staphylococci là những tế bào hình cầu Gram (+), đường kính 0,5-1,5µm, có thể đứng riêng rẽ, từng đôi, bốn con, chuỗi ngắn (3-4 tế bào) hoặc chùm không theo một trật tự nào cả là loài phổ biến nhất trong giống Staphylococcus. Trong điều kiện kị khí sự phát triển của vi khuẩn cần có amino acid và vitamin, nhưng trong điều kiện hiếu khí cần có thêm uracil và các nguồn carbon. phát triển tốt nhất ở điềukiện hiếu khí, nhiệt độ tối thích cho sự phát triển là 35oC, nhưng có thể phát triển được trong khoảng nhiệt độ từ 10 đến 45oC khoảng pH có thể phát triển từ 4,5 đến9,3, nhưng pH tối thích khoảng 7,0 đến 7,5 II. Giới thiệu về Staphylococcus aureus thái, đặc điểm sinh hóa Staphylococcus aureus thuộc giống Staphylococcus, do đó mang những tính chất chung của Staphylococcus. S. aureus là những vi khuẩn hình cầu, không di động, gram dương, đường kính 0,51,5 µm . | Nhóm 2: Staphylococcus aureus quan về Staphylococcus Staphylococcus là lọai cầu khuẩn, bao gồm cả giống hiếu khí (Micrococcus, Planococcus và Deinococcus), giống kị khí tuỳ nghi (Staphylococcus, Stomacoccus, Streptococcus, Leuconostos, Pedio coccus, Aerococcus và Gemella) và giống kị khí (Peptococcus, Peptostreptococcus, Ruminococcus, Coprococcus và Sarcina) o Giới: Prokaryote o Phân loại: Firmicute o Lớp: Firmibacteria o Họ: Micrococceae o Giống: Staphylococcus loại của vi khuẩn Staphylococcus như sau: Hiện nay có 32 loài Staphylococcus. Hàm lượng G+C trong giống từ 30-39 mol%. Một vài loài khác hiện nay đang được nghiên cứu. Có thể chia Staphylococcus thành 3 nhóm: - Nhóm cho phản ứng coagulase dương tính. - Nhóm cho phản ứng coagulase âm tính và nhạy với Nobovicine. - Nhóm cho phản ứng coagulase âm tính và kháng với Nobovicine. Trong số các loài Staphylococcus thì Staphylococcus aureus là loài thường gặp nhất,chúng thuộc nhóm phản ứng coagulase dương .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
144    10    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.