Ôn thi môn Địa: Cách xác định các dạng biểu đồ

Trong phần bài tập vẽ biểu đồ của môn Địa, việc xác định dạng biểu đồ là việc quan trọng nhất. Vậy mà rất nhiều bạn vẫn còn lẫn lộn giữa các thể loại biểu đồ: cột, đường, cột chồng, tròn,. Bí kíp dành cho bạn đây, công thức rất gọn gàng, dễ nhớ và cũng có cả phần bài tập thực hành nữa nhé!

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG