325 nút dây - Phạm Văn Nhân

Từ ngàn xưa, con người đã biết sử dụng nút dây để buộc, gói, cột, đề làm đẹp con người, để ghi nhớ những biến cố quan trọng, và tuỳ theo loại nút dây và cách thắt, chúng còn được dùng để thông tin liên lạc

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU