Chương V: Thi công cọc khoan nhồi

Trong điều kiện xây chen tại Hà nội, thành phố Hồ Chí Minh, nên thi công cọc khoan nhồi trước khi đào đất làm đài và tầng hầm (nếu có). . Điều chung: Thi công cọc khoan nhồi tuân theo TCXD 197:1997, Nhà cao tầng - Thi công cọc khoan nhồi.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN