Khảo sát phục vụ thiết kế và thi công công trình hố đào sâu

Gần đây ở một số thành phố, nhất là thành phố Hồ Chí Minh, đã xảy ra cố hố đào. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự cố: do khảo sát đất nền không đúng hoặc không chính xác, do thiết kế sai, do thi công không có hoặc không theo thiết kế hay thi công không đảm bảo chất lượng, do không thực hiện quan trắc hoặc quan trắc không chu đáo và cuối cùng do quản lý (gồm quản lý trực tiếp và văn bản pháp quy của nhà nước) không chặt chẽ.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG