MÁY PHÁT HÌNH

Ký hiệu là y, mang thông tin về hình ảnh đen trắngCó phổ rộng từ 0-6 hiệu đồng bộ ngang dọc:.Ký hiệu :fh, thông tin về pha của các dòng và mành để thực hiện đồng bộ. | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 1 MÁY PHÁT HÌNH Hệ cao đẳng KT Hà nam ngày 17/6/2009. Biên soạn gv: thạc sỹ Cù Văn Thanh. TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC. DUNG Chương1: Tổng quan về truyền hình tương tự. Chương 2: Tổng quan về máy phát hình. Chương 3: Mạch điện máy phát hình. Chương 4: An ten phát hình. Chương 5: Phân tích máy phát hình thực tế. Chương 6:Quản lý vận hành máy phát hình. ĐÍCH YÊU CẦU : + Cung cấp cho sinh viên cđkt một số kiến thức cơ bản, cô đọng về máy phát hình kỹ thuật ânlog. + Các sinh viên có thể vận hành ,bảo dưỡng các trạm máy phát hình . GIAN THỰC HIÊN: + Hệ CĐKT (45t). CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN HINH. HIỆU TRUYỀN HINH. HỆ TRUYỀN HÌNH NTSC,PAL,SECAM. . KÊNH TRUYỀN HINH. . HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT. . CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG. HIỆU TRUYỀN HINH. thành phần của tín hiệu truyền hinh. hiệu audio. Mang thông tin về tiếng động,ca nhạc, lời thuết minh, tiếng nói | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 1 MÁY PHÁT HÌNH Hệ cao đẳng KT Hà nam ngày 17/6/2009. Biên soạn gv: thạc sỹ Cù Văn Thanh. TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC. DUNG Chương1: Tổng quan về truyền hình tương tự. Chương 2: Tổng quan về máy phát hình. Chương 3: Mạch điện máy phát hình. Chương 4: An ten phát hình. Chương 5: Phân tích máy phát hình thực tế. Chương 6:Quản lý vận hành máy phát hình. ĐÍCH YÊU CẦU : + Cung cấp cho sinh viên cđkt một số kiến thức cơ bản, cô đọng về máy phát hình kỹ thuật ânlog. + Các sinh viên có thể vận hành ,bảo dưỡng các trạm máy phát hình . GIAN THỰC HIÊN: + Hệ CĐKT (45t). CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN HINH. HIỆU TRUYỀN HINH. HỆ TRUYỀN HÌNH NTSC,PAL,SECAM. . KÊNH TRUYỀN HINH. . HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT. . CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG. HIỆU TRUYỀN HINH. thành phần của tín hiệu truyền hinh. hiệu audio. Mang thông tin về tiếng động,ca nhạc, lời thuết minh, tiếng nói của nhân vậtvv Tín hiêụ tiếng có phổ rộng: 0 - 20khz. Tai ngừơi cảm thụ tốt nhất trong khoảng 16 hz- 16000hz. Thực hiện điều chế fm đối với tín hiệu audio. hiệu video. Mang thông tin về hinh ảnh và mầu sắc. Tín hiệu video có phổ rộng: từ 0-6 mhz. Mắt người cảm thụ tín hiệu đen trắng tốt hơn tín hiệu mầu. Thực hiện điều chế am đối với tín hiệu video. . CÁC THÀNH PHẦN TRONG TÍN HIỆU VIDEO. hiệu chói: Ký hiệu là y, mang thông tin về hình ảnh đen trắng. Có phổ rộng từ 0-6 mhz. hiệu đồng bộ ngang dọc: Ký hiệu :fh, thông tin về pha của các dòng và mành để thực hiện đồng bộ giưẵ phía phát và phía thu. hiệu mầu: Ký hiệu là :cm, mang thông tin về mầu sắc. Có hai tín hiệu mầu: r-y & độ rộng phổ đều là 3 mhz. hiệu đồng bộ mầu: Ký hiệu là fsm, mang thông tin về pha cả sóng mang mầu. Giúp cho việc tách tín hiệu mầu tại phía thu được chính xác. HIỆU MỘT DÒNG VIDEO. hiệu một dòng ảnh . Fh 0v 0,75v tÝn hiÖu 1 dßng video ®é .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    158    2    23-09-2023
3    46    1    23-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.