MÁY PHÁT HÌNH

Ký hiệu là y, mang thông tin về hình ảnh đen trắngCó phổ rộng từ 0-6 hiệu đồng bộ ngang dọc:.Ký hiệu :fh, thông tin về pha của các dòng và mành để thực hiện đồng bộ. | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH 1 MÁY PHÁT HÌNH Hệ cao đẳng KT Hà nam ngày 17/6/2009. Biên soạn gv: thạc sỹ Cù Văn Thanh. TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC. DUNG Chương1: Tổng quan về truyền hình tương tự. Chương 2: Tổng quan về máy phát hình. Chương 3: Mạch điện máy phát hình. Chương 4: An ten phát hình. Chương 5: Phân tích máy phát hình thực tế. Chương 6:Quản lý vận hành máy phát hình. ĐÍCH YÊU CẦU : + Cung cấp cho sinh viên cđkt một số kiến thức cơ bản, cô đọng về máy phát hình kỹ thuật ânlog. + Các sinh viên có thể vận hành ,bảo dưỡng các trạm máy phát hình . GIAN THỰC HIÊN: + Hệ CĐKT (45t). CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN HINH. HIỆU TRUYỀN HINH. HỆ TRUYỀN HÌNH NTSC,PAL,SECAM. . KÊNH TRUYỀN HINH. . HỆ THỐNG TRUYỀN HÌNH MẶT ĐẤT. . CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG. HIỆU TRUYỀN HINH. thành phần của tín hiệu truyền hinh. hiệu audio. Mang thông tin về tiếng động,ca nhạc, lời thuết minh, tiếng nói

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN