Thiết bị đầu cuối

Âm thanh là những tiếng động , tiếng nói , tiếng lan truy ền trong không gian mà tai người cảm thụ tính của âm thanh;.+ Âm thanh là những dao động cơ, lan truyền trong không gian với vận tốc | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG PTTH 1. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI HỆ CAO ĐẲNG KT Bài giảng –powerpoint. Biên soạn:thạc sỹ: Cù văn Thanh. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC. dung: Chương1: Thiết bị đầu cuối Audio,Video. Chương2: Thiết bị đầu cuối viễn thông. Chương3: Thiết bị đầu cuối số liệu. đích yêu cầu của môn học. +Cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo , chức năng , nhiệm vụ và mạch điện của các thiết bị đầu cuối. +Sinh viên có thể sử dụng và bảo dưỡng tốt các thiết bị đầu cuối. gian thực hiện: 45 tiết. CHƯƠNG1:THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI AUDIO,VIDEO. Thiết bị đầu cuối điện thanh. Âm thanh & đặc tính của âm thanh. niệm về âm thanh: Âm thanh là những tiếng động , tiếng nói , tiếng lan truyền trong không gian mà tai người cảm thụ được. tính của âm thanh; + Âm thanh là những dao động cơ, lan truyền trong không gian với vận tốc. +Âm thanh có tần số từ 0-20 người cảm thụ tốt ở dải 20hz -16Khz. +Để đánh giá độ to của âm thanh , dùng đơn vị là thanh áp Thiết bị đầu cuối điện thanh. đổi thuận ngịch âm thanh- tín hiệu điện. đổi âm thanh thành tín hiệu điện: Thiết bị dùng là mic. Đầu vào là nguồn âm thanh tác động . Đầu ra là tín hiệu điện âm tần. Nguyên lý hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ-chiều thuận: đổi dòng điện âm tần thành âm thanh. Thiết bị sử dụng là loa. Đầu vào là dòng điện âm tần. Đầu ra là âm thanh. Nguyên lý hoạt động dựa vào hiện tượng cảm ứng điện từ- chiều ngược: Am thanh Am thanh Tín hiệu điện Tín hiệu điện MIC LOA Thiết bị đầu cuối điện thanh. . A. khái niệm, phân loại Micro. Micro là một thiết bị điện thanh, nó biến đổi âm thanh thành dòng điện âm tần . Micro có nhiều loại: + Micro điện động. +Micro tĩnh điện. +Micro áp điện. +Micro bột than. tính kỹ thuật của micro. +Độ nhậy của micro:là tỷ số giữa điện áp đầu ra với thanh áp đầu 1 thanh áp , micro nào cho ra điện áp lớn thì độ nhậy cao. +Tính hướng:Vô hướng nếu về mọi phía micro thu | ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG PTTH 1. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI HỆ CAO ĐẲNG KT Bài giảng –powerpoint. Biên soạn:thạc sỹ: Cù văn Thanh. TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC. dung: Chương1: Thiết bị đầu cuối Audio,Video. Chương2: Thiết bị đầu cuối viễn thông. Chương3: Thiết bị đầu cuối số liệu. đích yêu cầu của môn học. +Cung cấp một số kiến thức cơ bản nhất về cấu tạo , chức năng , nhiệm vụ và mạch điện của các thiết bị đầu cuối. +Sinh viên có thể sử dụng và bảo dưỡng tốt các thiết bị đầu cuối. gian thực hiện: 45 tiết. CHƯƠNG1:THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI AUDIO,VIDEO. Thiết bị đầu cuối điện thanh. Âm thanh & đặc tính của âm thanh. niệm về âm thanh: Âm thanh là những tiếng động , tiếng nói , tiếng lan truyền trong không gian mà tai người cảm thụ được. tính của âm thanh; + Âm thanh là những dao động cơ, lan truyền trong không gian với vận tốc. +Âm thanh có tần số từ 0-20 người cảm thụ tốt ở dải 20hz -16Khz. +Để đánh giá độ to của âm thanh , dùng đơn vị .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.