SIÊU CAO TẦN

Đây là tài liệu về siêu cao tần ở dạng lược giản Power point, cung cấp cho sv các trường cao đẳng kỹ thuật phát thanh truyền hình. | VOV-VTC-TVT SIÊU CAO TẦN HỆ CAO ĐẲNG. BIÊN SOẠN, GV :THS CÙ VĂN THANH. THANHVOV TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC. DUNG MÔN HỌC: Chương 1: Tổng quan về siêu cao tần. Chương 2: Các đường truyền thông dụng. Chương 3 : Các linh kiện siêu cao tần. Chương 4 : Các mạch điện siêu cao tần. Chương 5 :Anten và một số hệ thống siêu cao tần. ĐÍCH YÊU CẦU: Sinh viên học qua môn trường điện từ và anten. Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản , cô đọng về siêu cao tần . GIAN THỰC HIỆN: (30t), (45t) THANHVOV CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ SIÊU CAO TẦN. NỘI DUNG CHƯƠNG1: Khái niệm và băng sóng của siêu cao tần. Sự phân cực của sóng siêu cao tần. Sự truyền lan của sóng điện siêu cao tần. Đặc điểm của sóng siêu cao tần. BÒ mặt tr¸i đất mt THANHVOV CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ SIÊU CAO TẦN. NIỆM VÀ BĂNG SÓNG CỦA SIÊU CAO TẦN. niệm về siêu cao tần. nghĩa: Là một loaị sóng của trường điện từ mà có bước sóng rất ngắn tương ứng với tần số ≥1Ghz. chất: Sóng siêu cao tần có tính phân cực . Sóng siêu cao tần có tính chất tương tự như ánh sáng: như phản xạ, khúc xạ. , truyền thẳng. Sóng điện từ chịu ảnh hưởng của môi trường truyền dẫn. THANHVOV NIỆM VÀ BĂNG SÓNG CỦA SIÊU CAO TẦN. . BĂNG SÓNG CỦA SIÊU CAO TẦN. Băng tần Ký hiệu ứng dụng 1-30Ghz SHF Ttdi động, tt vệ tịnh., tt vi ba. 30-300 Ghz. Ka,R,Q,V. Ra đa vệ tinh thử nghiệm. Thz Ánh sáng, hồng ngoại ,tư ngoại. thông tin quang. THANHVOV CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ SIÊU CAO TẦN. PHÂN CỰC CỦA SÓNG SIÊU CAO TẦN. Phân cực phẳng: các véc tơ E, H đều nằm ở mặt phẳng nằm ngang,mặt phẳng thẳng đứng. Phân cực tròn: các véc tơ E,H quay theo quỹ đạo đường tròn. Phân cực elíp: các véc tơ E,H quay theo quỹ đạo đường elip. Phân cực phẳng. Phân cực tròn. THANHVOV CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ SIÊU CAO TẦN. TRUYỀN LAN SÓNG SIÊU CAOTẦN. truyền thẳng & tổn hao. Sóng từ anten phát tới anten thu truyền theo đường thẳng. Trên đường truyền lan sóng tổn hao bởi làm nóng các phần tử khí hoặc . | VOV-VTC-TVT SIÊU CAO TẦN HỆ CAO ĐẲNG. BIÊN SOẠN, GV :THS CÙ VĂN THANH. THANHVOV TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC. DUNG MÔN HỌC: Chương 1: Tổng quan về siêu cao tần. Chương 2: Các đường truyền thông dụng. Chương 3 : Các linh kiện siêu cao tần. Chương 4 : Các mạch điện siêu cao tần. Chương 5 :Anten và một số hệ thống siêu cao tần. ĐÍCH YÊU CẦU: Sinh viên học qua môn trường điện từ và anten. Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản , cô đọng về siêu cao tần . GIAN THỰC HIỆN: (30t), (45t) THANHVOV CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ SIÊU CAO TẦN. NỘI DUNG CHƯƠNG1: Khái niệm và băng sóng của siêu cao tần. Sự phân cực của sóng siêu cao tần. Sự truyền lan của sóng điện siêu cao tần. Đặc điểm của sóng siêu cao tần. BÒ mặt tr¸i đất mt THANHVOV CHƯƠNG1:TỔNG QUAN VỀ SIÊU CAO TẦN. NIỆM VÀ BĂNG SÓNG CỦA SIÊU CAO TẦN. niệm về siêu cao tần. nghĩa: Là một loaị sóng của trường điện từ mà có bước sóng rất ngắn tương ứng với tần số ≥1Ghz. chất: Sóng siêu cao tần

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
296    57    1    03-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.