Đề tài: Kế hoạch phát triển ngành du lịch Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Theo số liệu thống kê, năm 2010 số lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt lượt khách, tăng 104,66% so với năm 2006, tăng bình quân 28,132%/năm. Trong đó, một số thị trường khách trọng điểm đến Hà Nội tăng đáng kể như khách Trung Quốc đạt lượt khách, tăng 47% so với năm 2006, khách Úc đạt lượt khách, tăng 25%, khách Pháp đạt lượt khách, tăng 23%, khách Nhật Bản đạt lượt khách, tăng 13%. Khách nội địa đến Hà Nội đạt lượt khách, tăng 116,33% so với cùng kỳ năm.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG