Đề tài: Kế hoạch phát triển ngành du lịch Thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2015

Theo số liệu thống kê, năm 2010 số lượng khách quốc tế đến Hà Nội đạt lượt khách, tăng 104,66% so với năm 2006, tăng bình quân 28,132%/năm. Trong đó, một số thị trường khách trọng điểm đến Hà Nội tăng đáng kể như khách Trung Quốc đạt lượt khách, tăng 47% so với năm 2006, khách Úc đạt lượt khách, tăng 25%, khách Pháp đạt lượt khách, tăng 23%, khách Nhật Bản đạt lượt khách, tăng 13%. Khách nội địa đến Hà Nội đạt lượt khách, tăng 116,33% so với cùng kỳ năm.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
84    105    1    08-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.