An toàn vệ sinh lao động ngành may mặc

ải thiện điều kiện lao động và cách tổ chức công việc sẽ giúp tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh. Điều này đã được thể hiện rõ tại các cơ sở doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Châu Á, Châu Phi và Mỹ La tinh, nơi đã tự nguyện thực hiện theo chương trình cải thiện điều kiện lao động và năng suất lao động. Năm 1998, Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) đã xuất bản hai cuốn sách hướng dẫn về Năng suất lao động cao hơn và điều kiện làm việc tốt hơn: Hướng dẫn.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN