HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP

(BQ) Nông nghiệp đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của n ớc ta, thu hút khoảng 56,8% lực l ợng lao động của cả n ớc. Có nhiều nguy cơ đe doạ đến an toàn và sức khoẻ của ng ời lao động trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đáng chú ý là những nguy cơ tai nạn do sử dụng máy cơ khí nông nghiệp, do tiếp xúc với hoá chất độc hại và do sử dụng điện không an toàn. Chính vì vậy, việc h ớng dẫn cho nông dân các giải.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG