HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG NÔNG NGHIỆP

(BQ) Nông nghiệp đã và đang đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của n ớc ta, thu hút khoảng 56,8% lực l ợng lao động của cả n ớc. Có nhiều nguy cơ đe doạ đến an toàn và sức khoẻ của ng ời lao động trong sản xuất nông nghiệp, trong đó đáng chú ý là những nguy cơ tai nạn do sử dụng máy cơ khí nông nghiệp, do tiếp xúc với hoá chất độc hại và do sử dụng điện không an toàn. Chính vì vậy, việc h ớng dẫn cho nông dân các giải.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.