Đề tài Chiến dịch Chăm sóc SKSS/KHHGĐ

Năm 2012 là năm đầu thực hiện các văn bản của Đảng và Nhà nước trong Công tác Dân số-KHHGĐ giai đoạn 2011-2015 của huyện. Công tác DS-KHHGĐ huyện Ngã Năm mặc dù đã đạt được một số kết quả khả quan như: Kiện toàn Kho dữ liệu điện tử chuyên ngành, Cập nhật thông tin thay đổi hộ gia đình được kịp thời. Song cũng còn hạn nhiều chế về tổ chức bộ máy chưa ổn định, trình độ cộng tác viên còn hạn chế | Từ những cơ sở nhận biết những thông tin trên của các đối tượng thì phải đẩy mạnh công tác truyền thông để làm thế nào cho đối tượng nhận thức vấn đề DS-KHHGĐ đầy đủ và đúng đắn. Với mức thu nhập thấp, nghèo, đông con dẫn đến chất lượng nuôi dạy kém, nạn bỏ học của các em để phụ giúp gia đình kiếm sống, đời sống càng thêm cơ cực vì thế sự cần thiết của công tác truyền thông là xoáy sâu vào yếu tố nghèo, đông con, thất học trong vòng lẫn quẫn nghèo đói này, muốn dứt ra được là phải sinh đẻ có kế hoạch ngưng sinh nếu số con đã đông. Công tác truyền thông phải xác định được nhiệm vụ, mục đích cần đạt được là làm chuyển đổi hành vi, nhận thức để tiến tới sự tự nguyện chấp nhận một trong các BPTT, tự nguyện giảm sinh để từng bước đưa kinh tế gia đình vương lên thoát nghèo. Công tác tuyên truyền thực chất không đơn giản muốn làm cho mọi người nhận thức đúng đắn thì phải hiểu rõ tâm lý từng nhóm đối tượng, có nội dung truyền thông phù hợp, dễ hiểu tạo niềm tin cho đối tượng thì mới đạt được kết quả tốt nhất.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    84    2    14-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.