Đề tài: Kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường

Chúng ta có thể hiểu: bạo lực học đường là những hành vi cố ý, sử dụng vũ lực hoặc quyền lực của học sinh hoặc giáo viên đối với những học sinh, giáo viên hoặc những người khác và ngược lại. Đó có thể là những hành vi bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực về tình dục, bạo lực ngôn ngữ, những bắt ép về tài chính hoặc những hành vi khác có thể gây ra nhưng tổn thương về mặt tinh thần hoặc thể xác cho người bị hại | TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH LONG AN Chuyên đề: Kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường Thực hiện: DUY KHÁNH “Bạo lực học đường” là gì? Chúng ta có thể hiểu: bạo lực học đường là những hành vi cố ý, sử dụng vũ lực hoặc quyền lực của học sinh hoặc giáo viên đối với những học sinh, giáo viên hoặc những người khác và ngược lại. Đó có thể là những hành vi bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực về tình dục, bạo lực ngôn ngữ, những bắt ép về tài chính hoặc những hành vi khác có thể gây ra nhưng tổn thương về mặt tinh thần hoặc thể xác cho người bị hại. Hậu quả nghiêm trọng từ bạo lực học đường? * Ảnh hưởng đến bản thân học sinh *Ảnh hưởng đến gia đình Cha mẹ và con cái Vợ chồng * Ảnh hưởng đến nhà trường * Ảnh hưởng đến xã hội Nguyên nhân bạo lực học đường 1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi. 2. Phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường. 3. Hành vi bạo lực xuất hiện nhiều trong đời sống xã hội, ngay trong gia đình, trong cộng đồng, xuất hiện tràn ngập trong phim ảnh, internet, sách báo. 4. Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên còn hạn chế. 5. Đảm bảo môi trường an ninh. Xử lí khi bị bạo lực hoc đường 1. Nói thẳng cảm xúc của mình với một giọng cương quyết nhưng không gây hấn. 2. Mở rộng mối quan hệ bạn bè 3. Không cần phải tỏ ra anh hùng 4. Tìm sự hỗ trợ nơi người khác 5. Không đáp trả bằng hành vi bạo lực THANK YOU VERY MUCH ! | TRUNG TÂM HOẠT ĐỘNG THANH THIẾU NHI TỈNH LONG AN Chuyên đề: Kĩ năng phòng tránh bạo lực học đường Thực hiện: DUY KHÁNH “Bạo lực học đường” là gì? Chúng ta có thể hiểu: bạo lực học đường là những hành vi cố ý, sử dụng vũ lực hoặc quyền lực của học sinh hoặc giáo viên đối với những học sinh, giáo viên hoặc những người khác và ngược lại. Đó có thể là những hành vi bạo lực về thể xác, bạo lực về tinh thần, bạo lực về tình dục, bạo lực ngôn ngữ, những bắt ép về tài chính hoặc những hành vi khác có thể gây ra nhưng tổn thương về mặt tinh thần hoặc thể xác cho người bị hại. Hậu quả nghiêm trọng từ bạo lực học đường? * Ảnh hưởng đến bản thân học sinh *Ảnh hưởng đến gia đình Cha mẹ và con cái Vợ chồng * Ảnh hưởng đến nhà trường * Ảnh hưởng đến xã hội Nguyên nhân bạo lực học đường 1. Đặc điểm tâm lý lứa tuổi. 2. Phát triển nhanh của nền kinh tế thị trường. 3. Hành vi bạo lực xuất hiện nhiều trong đời sống xã hội, ngay trong gia đình, trong cộng đồng, xuất hiện tràn ngập trong phim ảnh, internet, sách báo. 4. Giáo dục đạo đức cho học sinh, sinh viên còn hạn chế. 5. Đảm bảo môi trường an ninh. Xử lí khi bị bạo lực hoc đường 1. Nói thẳng cảm xúc của mình với một giọng cương quyết nhưng không gây hấn. 2. Mở rộng mối quan hệ bạn bè 3. Không cần phải tỏ ra anh hùng 4. Tìm sự hỗ trợ nơi người khác 5. Không đáp trả bằng hành vi bạo lực THANK YOU VERY MUCH

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
270    31    1    30-09-2023
112    457    1    30-09-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.