LUYỆN TẬP VỀ HAI MẶT PHẰNG SONG SONG

Nắm được kiến thức cơ bản của hai mặt phẳng song song: về định nghĩa và các kỹ năng: -Biết cách vận dụng các định lí vào việc chứng minh hai đường thẳng song song - Tìm giao tuyến, giao . Chuẩn bị: Giáo viên: Giáo án, dụng cụ dạy học

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN