Tin học đại cương - Nguyễn Đình Liên

Máy tính: là một thiết bị điện tử dùng để lưu trữ và xử lý thông tin. Tin học: là ngành khoa học về xử lý thông tin dựa trên máy tính. Hệ thống máy tính: Gồm phần cứng và phần mềm.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG