Tin học đại cương - Phần 3: Microsoft Excel - Bài 1 Tổng quan về Microsof Excel

Ribbon: MS Excel 2010 thay đổi giao diện người dùng từ việc sử dụng các thanh thực đơn truyền thống sang các nhóm lệnh dễ dàng truy cập, được trình bày ngay trên màn hình gọi là Ribbon. Các nhóm Ribbon chính: Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Reviews, View, Load Test và Team.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN