Tin học đại cương - Phần 3: Microsoft Excel - Bài 3 Sắp xếp và lọc dữ liệu

Vùng dữ liệu trong một bảng tính có những đặc điểm sau: Gồm nhiều dòng và nhiều cột số liệu Không chứa dòng trống cột trống ở giữa Không bao gồm các dòng tổng cột tổng

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG