Tin học đại cương - Phần 1: Tin học căn bản

Là một hệ thống thông tin toàn cầu gồm các mạng máy tính được liên kết với nhau, có thể được truy nhập công cộng. Hệ thống này bao gồm hàng ngàn mạng máy tính nhỏ hơn của các doanh nghiệp, của các viện nghiên cứu và các trường đại học, của người dùng cá nhân, và các chính phủ trên toàn cầu.

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG