Tin học đại cương - Phần 2 – Microsoft Word - Bài 3 Định dạng văn bản nâng cao

Cách đặt Tab: Chọn vùng văn bản cần đặt Tab. Đặt Tab trực tiếp. Chọn loại Tab cần đặt (Click chuột vào tab). Click chuột tại vị trí cần đặt Tab trên thước ngang. Cách đặt Tab: Chọn vùng văn bản cần đặt Tab. Nhấp đúp chuột vào cạnh dưới thước ngang - Tabs

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN