Phân loại và nguyên nhân nứt bê tông

Phát triển cơ sở hạ tầng tại việt nam hiện tại và lâu dà i là một vấn đề rất lớn không chỉ về khối lượng, các loại công trình (cầu, cảng, đường, nh , công trình thuỷ ) mà còn phức tạp về môi trường vận hà nh của các công trình hạ tầng nà y (điều kiện khí hậu, thuỷ văn, môi trường đất, tải là m việc ). vì vậy có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến độ bền lâu của kết cấu công trình bêtông được sử dụng phổ biến trong các công trình cơ sở hạ tầng trong đó có hiện tượng nứt bêtông

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN