Chương 3: Phương pháp xây dựng hệ thống thông tin

quản trị hệ thống thông tin | CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN Nội dung chính 1. Phương pháp thu thập thông tin 2. Phương pháp tiếp cận thông tin 3. Phương pháp phân tích hệ thống thông tin 4. Các nguyên tắc của việc thiết kế hệ thông tin 1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu về hệ thống Phương pháp quan sát hệ thống Phương pháp phỏng vấn Phương pháp điều tra 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN Phương pháp nghiên cứu tài liệu về hệ thống Mục đích: nhằm thu nhận các thông tin tổng quát về cấu trúc tổ chức, cơ chế hoạt động, qui trình vận hành thông tin trong hệ thống. Kết quả của nghiên cứu cho ta cái nhìn tổng thể ban đầu về đối tượng nghiên cứu. EX, thông tin về tình hình HĐKD, tài chính, tài sản, nguồn vốn, nhân sự, môi trường bên ngoài. 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 2. Phương pháp quan sát hệ thống Theo dõi, nghe, nhìn; có thể đặt câu hỏi thăm dò một cách trung lập. * Ưu: duy trì được môi trường quan sát tự nhiên, nên dữ liệu có thể trung thức. * Hạn chế: Xem xét không đúng vấn đề. Những người bị quan sát sẽ cảm thấy khó chịu Việc quan sát cũng đòi hỏi khá nhiều thời gian * Qui trình Chọn mục tiêu, đối tượng, công việc QS Tiến hành QS, ghi chép Lập báo cáo QS 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 3. Phương pháp phỏng vấn Những điều cần lưu ý khi phỏng vấn Câu hỏi mở Chuẩn bị các câu hỏi PV Chọn người được PV Chọn người thực hiện PV Chọn thời gian và địa điểm PV Tiến hành PV, ghi chép Chú ý lắng nghe, thái độ lịch sự khi phỏng vấn Lập báo cáo PV 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN 4. Phương pháp sử dụng phiếu điều tra Gồm điều tra toàn bộ và điều tra chọn mẫu Quy trình: xây dựng bảng câu hỏi, chọn kích thước mẫu, chọn thời gian và địa điểm điều tra, tiến hành điều tra, xử lý số liệu điều tra, báo cáo. Phương pháp điều tra: điện thoại, cá nhân, thư tín 1. PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN Lý do chọn mẫu: Chi phí Thời gian Tính chính xác PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU Giai đoạn 1: Xác định thông tin điều tra. Giai đoạn 2: Xác định tổng thể. Giai đoạn 3: Chọn

TÀI LIỆU XEM NHIỀU
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG